ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 07-01- 22 ΕΩΣ 28-02-22  ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΑΡΓOΣΤΟΛΙΟΥ

DAILY TIMETABLE   FROM 07-01-22 TO 28-02-22 LIXOURI - ARGOSTOLI

ΑΠΟ ΛΗΞΟΥΡΙ   / FROM LIXOURI       ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ / FROM ARGOSTOLI
07:00  07:30
08:00  08:30
09:00 09:30
10:00 10:30
11:00 11:30
12:00 12:30
13:00 13:30
14:00 14:30
15:00 15:30
16:00 16:30
17:00 17:30
18:00 18:30
19:00 19:30
20:00 20:30
21:00 21:30
 

     

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΑ-  ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟ 07-01- 22  ΕΩΣ 285-02-22 ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΑΡΓOΣΤΟΛΙΟΥ

SATURDAY - SUNDAY TIMETABLE   FROM 07-01-22 TO 28-02-22 LIXOURI - ARGOSTOLI

ΑΠΟ ΛΗΞΟΥΡΙ   / FROM LIXOURI       ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ / FROM ARGOSTOLI
07:00 ** ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 07:30 ** ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
08:00 ** ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 08:30 ** ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
09:00 09:30
10:00 10:30
11:00 11:30
11:30 12:00
12:00 12:30
12:30 13:00
13:00 13:30
14:00 14:30
15:00 15:30
16:00 16:30
17:00 17:30
18:00 18:30
19:00 19:30
20:00 20:30
21:00 21:30

 

  

                                                            ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022                                                  

                               ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ( ΠΕΣΣΑΔΑ)  ΓΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

                                                                     07:45 & 18:00                                              

                              ΑΠΟ ΖΑΚΥΝΘΟΣ( ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ) ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΠΕΣΣΑΔΑ)

                                                                      09:45 & 19:45