ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 20-11-22 ΕΩΣ 31-3-23  ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ -ΑΡΓOΣΤΟΛΙΟΥ

DAILY TIMETABLE  FROM 20-11-22 TO 31-3-23  LIXOURI - ARGOSTOLI

   ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ & ΣΑΒΒΑΤΑ / WEEKDAYS & SATURDAYS  

ΑΠΟ ΛΗΞΟΥΡΙ   / FROM LIXOURI         ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ / FROM ARGOSTOLI
07:00   07:30
08:00    08:30
09:00   09:30
10:00   10:30
11:00   11:30
12:00   12:30
13:00   13:30
14:00   14:30
15:00   15:30
16:00   16:30
17:00   17:30
18:00   18:30
19:00   19:30
20:00   20:30
21:00   21:30

                                   ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΑΡΓΙΕΣ / SUNDAYS - HOLIDAYS 

ΑΠΟ ΛΗΞΟΥΡΙ   / FROM LIXOURI   ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ / FROM ARGOSTOLI
09:00 09:30
10:00 10:30
11:00 11:30
12:00 12:30
13:00 13:30
14:00 14:30
15:00 15:30
16:00 16:30
17:00 17:30
18:00 18:30
19:00 19:30
20:00 20:30
21:00 21:30