ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΑΠΟ 03-6-24 ΕΩΣ 17-6-24

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ & ΣΑΒΒΑΤΑ / DAILY & SATURDAYS

ΑΠΟ ΛΗΞΟΥΡΙ  / FROM LIXOURI       ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ / FROM ARGOSTOLI
                             * 06:00 (μόνο Πέμπτες/                                             Thursdays only)                           * 06:30 (μόνο Πέμπτες/                                          Thursdays only)
07:00 07:30
07:30 08:00
08:00  08:30
08:30 09:00
09:00 09:30
09:30 10:00
10:00 10:30
10:30 11:00
11:00 11:30
11:30 12:00
12:00 12:30
12:30 13:00
13:00 13:30
13:30 14:00
14:00 14:30
14:30 15:00
15:00 15:30
15:30 16:00
16:00 16:30
16:30 17:00
17:00 17:30
17:30 18:00
18:00 18:30
18:30 19:00
19:00 19:30
20:00 20:30
21:00 21:30
22:00 22:30

 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΑΡΓΙΕΣ /

SUNDAYS - HOLIDAYS  

 
ΑΠΟ ΛΗΞΟΥΡΙ   / FROM LIXOURI   ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ / FROM ARGOSTOLI
07:00 07:30
08:00 08:30
09:00 09:30
10:00 10:30
11:00 11:30
12:00 12:30
13:00 13:30
14:00 14:30
15:00 15:30
16:00 16:30
17:00 17:30
18:00 18:30
19:00 19:30
20:00 20:30
21:00 21:30
22:00

22:30