ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 14-7- 22 ΕΩΣ 27-7-22  ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΑΡΓOΣΤΟΛΙΟΥ


DAILY TIMETABLE   FROM 14-7-22  TO 27-7-22 LIXOURI - ARGOSTOLI

ΑΠΟ ΛΗΞΟΥΡΙ   / FROM LIXOURI       ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ / FROM ARGOSTOLI
06:30 07:00
07:00  07:30
07:30 08:00
08:00  08:30
08:30 09:30
09:00 09:30
09:30 10:00
10:00 10:30
10:30 11:00
11:00 11:30
11:30 12:00
12:00 12:30
12:30 13:00
13:00 13:30
13:30 14:00
14:00 14:30
14:30 15:00
15:00 15:30
15:30 16:00
16:00 16:30
16:30 17:00
17:00 17:30
17:30 18:00
18:00 18:30
18:30 19:00
19:00 19:30
19:30 20:00
20:00 20:30
20:30 21:00
21:00 21:30
21:30 22:00
22:00 22:30
22:30 23:00
23:00  23:30 
23:30 00:00
00:00 00:30

                                                          ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022                                                  

                                 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 20-5-22 ΕΩΣ 30-9-22                

                               ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ( ΠΕΣΣΑΔΑ)  ΓΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

                                                                     07:30 & 18:00                                               

                              ΑΠΟ ΖΑΚΥΝΘΟΣ( ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ) ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΠΕΣΣΑΔΑ)

                                                                      09:45 & 19:45                                              


 

ΑΠΟ 28-7- 22  ΕΩΣ 28-8-22 ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΑΡΓOΣΤΟΛΙΟΥ


 

 FROM 28-7-22 TO  28-8-22 LIXOURI - ARGOSTOLI

ΑΠΟ ΛΗΞΟΥΡΙ   / FROM LIXOURI       ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ / FROM ARGOSTOLI
06:30  07:00
07:05 07:35
07:30 08:00
08:05 08:35
08:30 09:00
09:05 09:35
09:30 10:00
09:45 10:15
10:05 10:35
10:30 11:00
10:45 11:15
11:05 11:35
11:30 12:00
11:45 12:15
12:05 12:35
12:30 13:00
12:45 13:15
13:05 13:35
13:30 14:00
13:45 14:15
14:05 14:35
14:30 15:00
15:05 15:35
15:30 16:00
16:05 16:35
16:30 17:00
17:05 17:35
17:30 18:00
18:05 18:35
18:30 19:00
19:05 19:35
19:30 20:00
20:05 20:35
20:30 21:00
21:05 21:35
21:30 22:00
22:05 22:35
22:30 23:00
23:05 23:35
23:30 00:00
00:05 00:35
00:35 01:05

     

 

  

                                                            ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022                                                  

                                 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 20-5-22 ΕΩΣ 30-9-22                

                                  ΕΚΤΟΣ  ΠΕΜΠΤΗ 16-6-22 & 23-6-22        

 

                               ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ( ΠΕΣΣΑΔΑ)  ΓΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

                                                                     07:30 & 18:00                                               

 

                              ΑΠΟ ΖΑΚΥΝΘΟΣ( ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ) ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (ΠΕΣΣΑΔΑ)

                                                                      09:45 & 19:45